Creative Workshops at Hauser & Wirth Menorca. Photo: Daniel Schäfer

  • Sun 1 – Sat 28 Oct 2023

The Big Draw at Hauser & Wirth Menorca

Continuing Hauser & Wirth’s annual partnership with The Big Draw, we are taking part in the world’s largest drawing festival this October. This year’s theme, ‘Drawing with Senses’, encourages us to explore the world around us through touch, sight, sound, taste and smell and transpose these experiences into creative work and drawings.

Visitors will have a chance to participate in the festival with activities inspired by the nature and outdoor works on Illa del Rei during the month of October. Besides, our last Creative Workshop of the season, on 28 October, will be dedicated to exploring art and drawing through all our senses.

About the Big Draw Festival
The Big Draw is the world’s largest drawing festival with thousands of drawing activities connecting people of all ages with museums, outdoor spaces, artists, designers, illustrators—and each other.

Continuant amb la col·laboració anual de Hauser & Wirth amb The Big Draw, aquest octubre participem en el festival de dibuix més gran del món. El tema d’enguany, ‘Drawing with senses’ (Dibuixant amb els sentits), ens anima a explorar el món que ens envolta a través del tacte, la vista, el so, el gust i l’olfacte i transposar aquestes experiències en dibuixos i projectes creatius.

Els visitants tindran l’oportunitat de participar en el festival amb activitats inspirades en la natura i obres exteriors de l’Illa del Rei durant el mes d’octubre. A més, el nostre darrer taller creatiu de la temporada, el 28 d’octubre, estarà dedicat a explorar l’art i el dibuix a través de tots els nostres sentits.

Sobre el Big Draw Festival
The Big Draw és el festival de dibuix més gran del món amb milers d’activitats de dibuix que connecten persones de totes les edats amb museus, espais a l’aire lliure, artistes, dissenyadors, il·lustradors i entre ells.

Siguiendo con la colaboración anual de Hauser & Wirth con The Big Draw, este octubre participaremos en el festival de dibujo más grande del mundo. El tema de este año, ‘Drawing with senses’ (Dibujando con los sentidos), nos anima a explorar el mundo que nos rodea a través del tacto, la vista, el oído, el gusto y el olfato, y transponer estas experiencias en trabajos creativos y dibujos.

Los visitantes tendrán la oportunidad de participar en la festival con actividades inspiradas en la naturaleza y obras exteriores de Isla del Rey durante el mes de octubre. Además, nuestro último taller creativo de la temporada, el 28 de octubre, estará dedicado a explorar el arte y el dibujo a través de todos nuestros sentidos.

Sobre el Big Draw Festival
The Big Draw es el festival de dibujo más grande del mundo con miles de actividades de dibujo que conectan a personas de todas las edades con museos, espacios al aire libre, artistas, diseñadores, ilustradores y entre sí.

Current Events