Creative Workshops, Hauser & Wirth Menorca, 2022. Photo: Daniel Schäfer

The Big Draw

  • Sat 7 – Sat 28 October 2023
  • 11.15 am – 12.15 pm

Continuing Hauser & Wirth’s annual partnership with The Big Draw, we are taking part in the world’s largest drawing festival this October. This year’s theme, ‘Drawing with Senses’, encourages us to explore the world around us through touch, sight, sound, taste and smell and transpose these experiences into creative work and drawings.

Visitors are invited to take part in the festival with a self-directed activity, inspired by the outdoor works and nature on Illa del Rei. Using an activity sheet, participants will observe the sculptures of the outdoor trail and integrate sounds, touch and smells. The goal is to translate their thoughts, feelings and impressions into drawing, connecting with the works in new ways. The complimentary activity sheet will be available from 6 October, provided by the gallery invigilators and our staff at the shop.

Besides, our last Creative Workshop this season, on 28 October, will be dedicated to exploring art and drawing through all our senses. Similarly, visitors will experiment to transpose their sensory experiences into sound recordings and drawings. A small selection of these responses will be made available on the Hauser & Wirth website throughout the Big Draw Festival.

About the Big Draw Festival
The Big Draw is the world’s largest drawing festival with thousands of drawing activities connecting people of all ages with museums, outdoor spaces, artists, designers, illustrators—and each other.

Continuant amb la col·laboració anual de Hauser & Wirth amb The Big Draw, aquest octubre participem en el festival de dibuix més gran del món. El tema d’enguany, ‘Drawing with senses’ (Dibuixant amb els sentits), ens anima a explorar el món que ens envolta a través del tacte, la vista, el so, el gust i l’olfacte i transposar aquestes experiències en dibuixos i projectes creatius.

Convidem els visitants a participar en el festival amb activitats autònomes, inspirades en la natura i obres exteriors de l’Illa del Rei. Mitjançant una fitxa d’activitats, els participants observaran les escultures exteriors a partir de sons, textures i olors. L’objectiu és traduir els pensaments, sentiments i impressions al dibuix, connectant amb les obres de noves maneres. La fitxa d’activitats gratuïta estarà disponible a partir del 6 d'octubre, i serà distribuïda pels informadors de sala i el personal de botiga.

A més a més, el nostre darrer taller creatiu de la temporada, el 28 d’octubre, estarà dedicat a explorar l’art i el dibuix a través de tots els nostres sentits. De la mateixa manera, els visitants traduiran les seves experiències sensorials en gravacions sonores i dibuixos. Una petita selecció d’aquestes respostes estarà disponible a la pàgina web de Hauser & Wirth durant el Big Draw Festival.

Sobre el Big Draw Festival
The Big Draw és el festival de dibuix més gran del món amb milers d’activitats de dibuix que connecten persones de totes les edats amb museus, espais a l’aire lliure, artistes, dissenyadors, il·lustradors i entre ells.

Siguiendo con la colaboración anual de Hauser & Wirth con The Big Draw, este octubre participaremos en el festival de dibujo más grande del mundo. El tema de este año, ‘Drawing with senses’ (Dibujando con los sentidos), nos anima a explorar el mundo que nos rodea a través del tacto, la vista, el oído, el gusto y el olfato, y transponer estas experiencias en trabajos creativos y dibujos.

Invitamos a los visitantes a participar en el festival con actividades autónomas, inspiradas en la naturaleza y las obras exteriores de Isla del Rey. Mediante una ficha de actividades, los participantes observarán las esculturas exteriores integrando sonidos, tacto y olfato. El objetivo es traducir los pensamientos, sentimientos e impresiones al dibujo, conectando con las obras de nuevas maneras. La ficha de actividades gratuita estará disponible a partir del 6 de octubre, y serán distribuidas por los informadores de sala y el personal de tienda.

Además, nuestro último taller creativo de la temporada, el 28 de octubre, estará dedicado a explorar el arte y el dibujo a través de todos nuestros sentidos. De la misma manera, los visitantes traducirán sus experiencias sensoriales en gravaciones sonoras y dibujos. Una pequeña selección de estas respuestas estará disponible en la página web de Hauser & Wirth durante el Big Draw Festival.

Sobre el Big Draw Festival
The Big Draw es el festival de dibujo más grande del mundo con miles de actividades de dibujo que conectan a personas de todas las edades con museos, espacios al aire libre, artistas, diseñadores, ilustradores y entre sí.