The Education Lab at Hauser & Wirth Menorca, which accompanies Christina Quarles’ exhibition ‘Come In From An Endless Place’. Photo: Daniel Schäfer

Life Drawing Sessions

  • Thu 22 June – Thu 31 August 2023

Every Thursday, life drawing sessions take place on the island, in response to Christina Quarles’ exhibition and her practice of drawing the human form, and will be led by local artists Toni Arcas, Jordi Cardenas and Sílvia Vivó. Sessions last 2 h, ages 18 and up, no previous experience required.

We recommend booking in advance here.

 

Cada dijous, classes de dibuix del natural tenen lloc a l’illa, responent a l’exposició de Christina Quarles i a la seva pràctica de dibuix de la figura humana, i seran dirigits pels artistes locals Toni Arcas, Jordi Cardenas i Sílvia Vivó. Les classes tenen una durada de 2 hores, l’edat mínima és 18 anys i no es necessiten coneixements previs.

Recomanem reservar lloc aquí.

 

Cada jueves, clases de dibujo del natural tienen lugar en la isla, respondiendo a la exposición de Christina Quarles y a su práctica de dibujo de la figura humana, y serán dirigidos por los artistas locales Toni Arcas, Jordi Cardenas y Sílvia Vivó. Las clases tienen una duración de 2 horas, la edad mínima es de 18 años y no se necesitan conocimientos previos.

Recomendamos reservar plaza aquí.

Current Events