Learning Tour. Photo: Carlos Torrico

Learning Tours

  • Sat 29 April – Sat 27 May 2023
  • 11.15 am – 12.15 pm

8 and 22 April and 6 and 20 May at 11.15 am

Learning tours led by gallery staff engage family audiences through an interactive visit to the exhibition ‘After the Mediterranean.’

Tours last one hour and are open, but we recommend booking in advance here.

 

8 i 22 d’abril i 6 i 20 de maig a les 11.15h

Les visites educatives amb el personal de la galeria van dirigides al públic familiar en una visita interactiva a l’exposició ‘Després del Mediterrani.’

Les visites duren una hora i són obertes, però recomanem reservar amb antelació aquí.

 

8 y 22 de abril y 6 y 20 de mayo a las 11.15h

Cada dos sábados a las 10.15 i 11.15h Las visitas educativas con el personal de la galería van dirigidas al público familiar en una visita interactiva a la exposición ‘Después del Mediterráneo.’

Las visitas duran una hora y son abiertas, pero recomendamos reservar por adelantado aquí.

Current Events