Family Workshops at Hauser & Wirth Menorca. Photo: Carlos Torrico

Family Workshops

  • Saturdays, 10.15 am

ENG

Hauser & Wirth Menorca are delighted to be running Family Workshops from July until October. These free, creative workshops are inspired by the exhibition ‘Rashid Johnson. Sodade,’ Piet Oudolf’s garden and the outdoor sculpture trail.

Workshops are aimed at families with children aged 3 – 12 years old, with different activities for younger and older children.

 

Art Detectives!

25 June, 9 July, 23 July, 6 August, 20 August, 3 September, 17 September

This activity is aimed at families with children aged 3 – 6 years old.

Explore Rashid Johnson’s work using a homemade telescope and then create your own work of art inspired by the artist.

 

Plant a Work of Art

2 July, 16 July, 30 July, 13 August, 27 August, 10 September

This activity is aimed at families with children aged 6 – 12 years old.

Create planters with recycled materials inspired by Piet Oudolf’s garden and Rashid Johnson’s ceramic pots.

 

A Plant City in Print

1 October, 15 October, 22 October, 29 October, 5 November, 12 November

This activity is aimed at families with children aged 3 – 6 and 6 – 12 years old.

Observe the colours and textures in Piet Oudolf’s garden to create your own city of plants using printing techniques.

 

CAT

Hauser & Wirth Menorca organitza els dissabtes familiars de juliol a octubre. Aquests tallers creatius gratuïts estan inspirats en l'exposició ‘Rashid Johnson.Sodade,’ el jardí de Piet Oudolf i el recorregut d’escultures exteriors.

Els tallers estan adreçats a famílies amb fillets i filletes de 3 a 12 anys, amb diferents activitats per als més petits i grans.

 

Detectius de l’art!

25 juny, 9 juliol, 23 juliol, 6 agost, 20 agost, 3 setembre, 17 setembre

Aquesta activitat està adreçada a famílies amb infants de 3 a 6 anys.

Explora l'obra de Rashid Johnson emprant un telescopi de cartó i crea la teva pròpia obra d'art inspirada en les tècniques de l'artista.

 

Planta una obra d’art

2 juliol, 16 juliol, 30 juliol, 13 agost, 27 agost, 10 setembre

Aquesta activitat està adreçada a famílies amb fillets i filletes de 6 a 12 anys.

Crea planters amb materials reciclats inspirats en les plantes del jardí de Piet Oudolf i els testos de ceràmica de Rashid Johnson.

 

Ciutat de plantes estampada

1 octubre, 15 octubre, 22 octubre, 29 octubre, 5 novembre, 12 novembre

Aquesta activitat està adreçada a famílies amb fillets i filletes de 3 a 6 i de 6 a 12 anys.

Observa els colors i textures del jardí de Piet Oudolf i crea la teva pròpia ciutat de plantes mitjançant una tècnica d'estampa.

 

ESP

Hauser & Wirth Menorca organiza los sábados familiares desde julio hasta octubre. Estos talleres creativos gratuitos están inspirados en la exposición 'Rashid Johnson.Sodade,’ el jardín de Piet Oudolf y el recorrido de esculturas exteriores.

Los talleres están dirigidos a familias con niños y niñas de 3 a 12 años, con diferentes actividades para los más pequeños y mayores.

 

¡Detectives del arte!

25 juny, 9 julio, 23 julio, 6 agosto, 20 agosto, 3 septiembre, 17 septiembre

Esta actividad está dirigida a familias con niños y niñas de 3 a 6 años.

Explora la obra de Rashid Johnson utilizando un telescopio de cartón de observación y crea tu propia obra inspirada en las técnicas del artista.

 

Planta una obra de arte

2 julio, 16 julio, 30 julio, 13 agosto, 27 agosto, 10 septiembre

Esta actividad está dirigida a familias con niños y niñas de 6 a 12 años.

Crea macetas con materiales reciclados inspirados en las plantas del jardín de Piet Oudolf y las macetas de cerámica de Rashid Johnson.

 

Ciudad de plantas estampada

1 octubre, 15 octubre, 22 octubre, 29 octubre, 5 noviembre, 12 noviembre

Esta actividad está dirigida a familias con niños y niñas de 3 a 6 y de 6 a 12 años.

Observa los colores y texturas del jardín de Piet Oudolf y crea tu propia ciudad de plantas mediante una técnica de estampa.

Current Events