Geta Brătescu Images

Piatra care naște (Stone Giving Birth)

Piatra care naște (Stone Giving Birth), ca. 1960
River-stone, tempera, sharpening knives base
26 x 30 x 30 cm / 10 1/4 x 11 3/4 x 11 3/4 in

Photo: Ștefan Sava