Dieter Roth Images

Dieter Roth. Balle Balle Knalle

Dieter Roth. Balle Balle Knalle
Installation view Kunstmuseum Stuttgart, Stuttgart, Germany, 2014

Photo: Axel Koch